O NAMA

Tko smo mi ?

Mi smo humanitarno udruženje, mi smo tu da se borimo za sve siromašne i iznemogle ljude.
Za sve samohrane majke, djecu, stara lica i bolesne. Pomažemo svima uz pomoć humanih ljudi.

Humanitarna organizacija Help Others Salzburg  je započela sa radom 15. marta 2017 godine u Salzburgu. Osnovitelj humanitarne organizacije je Dževad Islamović koji je rodom od Zvornika.Help Others pomaže ugroženim i bolesnim licima na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a posebno skrećemo pažnju na povratnička mjesta Podrinja.


INSTRUKCIJE ZA UPLATE:

Svoje uplate možete izvršiti na račune naše organizacije na sljedeći način.

Primalac : H.O. “Help others” Salzburg
ÌBAN: AT97 3500 0000 2602 9389
BIC: RVSAAT2S RAIFFEISENVERBAND SALZBURG.
SVRHA UPLATE: PRIKUPLJANJE POMOĆI ZA: (upisati ime osobe za koju se prikuplja pomoć).

Neblagovremene uplate i uplate bez naznake koje budu uplažene na račun naše organizacije (Bankovni račun ili paypal) biti će prebačene na trenutni apel koji vodimo.