APEL: POTREBNI PREHRAMBENI PAKETI I PODJELA PAKETA U BRATUNCU

Bez obzira na probleme koje smo imali prilikom uručivanja prehrambeno-higijenskih paketa na području Bratunca porodicama koje žive bez primanja i pomoći države, pakete su dobili oni kojima su najpotrebniji.

Zbog velikog broja ovakvih porodica u kojoj  nema prihoda ali ipak se mora živjeti  primorani smo ostaviti apel otvorenim, ne smijemo dopustiti da naše komšije gladuju.

Zahvaljujemo se svim donatorima koji su omogućili i spasili ove porodice od neimaštine i gladi. Da vam dragi Allah upiše u dobro dijelo.

I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! (ed-Dehr, 7-8)

NAPOMENA: U videozapisu je napravljena greška cijena paketa je 50,00EUR.