Sakupljeno 1200kg brašna za potrebe Sirijskom narodu

U posljednjih nekoliko dana imali smo apel za Sirijce koji su ostali u svojoj zemlji te smo za njih prikupljali brašno. Na račun H.O.Help Others je uplaženo novca za 1200kg koje smo danas uručili u Dzematu Selimovići – Mahmutovići.
Brašno koje je prikupljeno biti će poslano za Siriju a za prijevoz je odgovorna H.O. MFS-EMMAUS. Zahvaljujemo se svim donatorima koji su učestvovali u ovoj akciji, sigurni smo da će im koliko-toliko ova donacija pomoći.