Uručen prehrambeno-higijenski paket Mehmedu Aščiću i njegovoj supruzi

Nakon što smo saznali za situaciju Mehmeda i njegove supruge, situacije i uslova u kojim žive danas su se volonteri uputili u mjesto gdje oni žive u Maslama kod Kalesije sa prehrambeno-higijenskim paketom.

Njihova komšinica Hajra je javno zatražila pomoć za svoje komšije koji nisu u mogućnosti raditi i zaraditi za hranu i lijekove a struju već od davno nemaju te su dobili sijalicu od prvog komšije.

Mehmedova supruga je teško bolesna a ni Mehmedovo zdravstveno stanje nije najbolje.

Ukoliko želite pomoći ovoj porodici to možete učiniti uplatom na naš račun ili PayPal.