Uručena pomoć Timki Spahić iz Hanđelića

Danas su volonteri u jutarnjim satima posjetili Timku Spahić i uručili drva za koja nas je preklinjala da joj pomognemo i obezbijedimo drva.

Drva donacija za Timku Spahić

Pored drva Timki je uplaćena struja za budući period kao i lijekovi koji su joj veoma potrebni. Pored svega toga Timki smo dali i nešto novca kako bi imala za svoje potrebe…

Zahvaljujemo se svim donatorima koji su se odazvali na ovaj apel i pomogli našoj Timki, zdravi i živi bili, Allah vas nagradio.