Uručena specijalna hrana Amini Kadrić

Danas su volonteri H.O. HELP OTHERS IZ SALZBURGA uručili 4 paketa skupocjene hrane Amini Kadrić kćerci Emine Kadrić. Ova donacija će Emini i njenoj kćerci veoma dobro poslužiti jer ima dovoljnu količinu za 3-4 mijeseca.

Ova vrsta hrane u Bosni i Hercevini je skupa za naše standarde tako da roditelji koji su primorani kupiti hranu nekada nisu u mogucnosti. Od države imaju veoma malo ili skoro nikako olakšica.

Amini Kadrić želimo puno zdravlja kao i njenim roditeljima koji se veoma mnogo žrtvuju za život svoje kćerkice.